Tepelné čerpadlá

Princíp fungovania tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá dokážu využiť teplo z okolitého prostredia (vzduch, podzemná voda, zem). Získané teplo odovzdá zariadenie chladivu, ktoré má nižšiu teplotou.  To premení teplo na paru, stláčanú pomocou kompresora, čím sa jej teplota ešte zvýši. Para odovzdá teplo vykurovacej sústave. Pomocou tejto energie sa potom vykuruje Vaša domácnosť. Je k tomu potrebná elektrická energia, avšak asi o 1/4 menej ako potrebujú elektrické kotly. 

Tepelné čerpadlo spotrebuje cca 1kW elektriny na výrobu 4kW tepla.
Platíte teda 1kW elektriny a 3kW získavate zadarmo.

V letných mesiacoch tepelné čerpadlo môže zasa veľmi účinne chladiť priestory.
V kombinácií so zásobníkom teplej vody môžete efektívnejšie pripravovať teplú vodu.

Vieme zabezpečiť všetko, čo potrebujete

Chladenie / Vykurovanie / Ohrev teplej vody

Tepelné čerpadlo vzduch - voda aroTHERM plus Tepelné čerpadlo s prírodným chladivom - priateľské k životnému prostrediu
Najmodernejšia technológia tepelného čerpadla
s prírodným chladivom pre zníženie uhlíkovej stopy.

Vysoká trieda energetickej účinnosti a ešte nižšie prevádzkové náklady. Vhodné aj pre rekonštrukcie starších domov s radiátormi.

Tepelné čerpadlo aroTHERM Split vzduch-vodaTepelné čerpadlo s oddeleným chladivovým okruhom. 
Cenovo výhodná a priestorovo úsporná inštalácia pozostáva z vonkajšej a vnútornej jednotky.
Pracuje v tichosti – vhodné aj na použitie
v radových domoch. 
Vysoká účinnosť pri nízkych prevádzkových nákladoch. 
Možno kombinovať s fotovoltickým systémom.

Tepelné čerpadlá flexoTHERM exclusive / flexoCOMPACT exclusive


Tepelné čerpadlá pre inteligentné a efektívne využívanie alternatívnych prírodných zdrojov tepla.
Vysoká úspora nákladov na energiu vďaka efektívnejšej prevádzke. Umožňuje pohodlné diaľkové ovládanie – so smartfónom alebo tabletom. Vhodné pre novostavby a pre modernizácie flexoCOMPACT exclusive s integrovaným zásobníkom teplej vody.

Ohrev teplej vody

Tepelné čerpadlo aroSTOR VWL BM


Ekologická príprava teplej vody s využitím prírodných zdrojov tepla
Ekonomická príprava teplej vody, približne o 40 % nižšia ako pri použití kondenzačného kotla. Šetrí životné prostredie aj vďaka prírodnému chladivu R290. Minimálna teplota nasávaného vzduchu až -7 °C.
Maximálna teplota teplej vody z kompresora až 60 °C.

Chladenie / Vykurovanie

Tepelné čerpadlo geoTHERM
3 kW zem-voda


Trvalo udržateľné a tiché pre energeticky úsporné domy
Jedno z najtichších závesných tepelných čerpadiel. Ekologické a priestorovo úsporné riešenie pre jednopodlažné a viacpodlažné rodinné domy. Vhodné aj do hybridných systémov, pre nové budovy so zvýšenou spotrebou teplej vody a pre renováciu na zníženie nákladov na vykurovanie. Pasívne chladenie v lete.