Štandardná montáž

 (klimatizácie s jednou vonkajšou a jednou vnútornou jednotkou)

 • montáž jednej vonkajšej, jednej vnútornej jednotky

 • Prepojovacie potrubie Cu (medené) izolované do 3m

 • prieraz jedného otvoru cez stenu do hrúbky steny 30cm
 • inštalácia elektrického prepojovacieho vedenia do dĺžky 3m
 • inštalácia napájacieho vedenia klimatizácie do dĺžky 5m k najbližšej zásuvke (ukončenie vidlicou) alebo k pripravenému ističu
 • vytvorenie odvodu kondenzátu samospádom do dĺžky 5m
 • vákuovanie a kontrola tesnosti chladiaceho okruhu
 • spustenie zariadenia a zaškolenie obsluhy

Štandardná montáž (klimatizácie Multi split s jednou vonkajšou a dvomi vnútornými jednotkami)

 • montáž jednej vonkajšej, dvoch vnútorných jednotiek

 • prieraz dvoch otvorov cez stenu do hrúbky steny 30cm
 • inštalácia elektrického prepojovacieho vedenia do dĺžky 2x3m
 • inštalácia napájacieho vedenia klimatizácie do dĺžky 5m k najbližšej zásuvke (ukončenie vidlicou) alebo k pripravenému ističu
 • vytvorenie odvodu kondenzátu samospádom do dĺžky 2x5m
 • vákuovanie a kontrola tesnosti chladiaceho okruhu
 • spustenie zariadenia a zaškolenie obsluhy

Štandardná Montáž

(každej ďalšej vnútornej jednotky klimatizácie Multi split)

 • montáž jednej vnútornej jednotky
 • prieraz jedného otvoru cez stenu do hrúbky 30cm
 • inštalácia elektrického prepojovacieho vedenia do dĺžky 3m
 • vytvorenie odvodu kondenzátu samospádom do dĺžky 5m
 • vákuovanie a kontrola tesnosti chladiaceho okruhu
 • spustenie zariadenia a zaškolenie obsluhy

Ročná údržba

(s jednou vnútornou jednotkou)


 • Kontrola funkčnosti žalúzie vnútornej jednotky
 • Umytie a dezinfekcia filtra vnútornej jednotky
 • Čistenie výmenníka vnútornej jednotky klimatizácie
 • Kontrolu elektrických častí klimatizácie
 • Čistenie, dezinfekcia a kontrola funkčnosti odvodu kondenzátu
 • Kontrola a vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky klimatizácie
 • Kontrola funkčnosti a stavu ventilátora vonkajšej jednotky
 • Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme

Ročná údržba

(klimatizácie s viacerými vnútornými jednotkami)

 • Kontrola funkčnosti žalúzie vnútornej jednotky
 • Umytie a dezinfekcia filtra vnútornej jednotky
 • Čistenie výmenníka vnútornej jednotky klimatizácie
 • Kontrolu elektrických častí klimatizácie
 • Čistenie, dezinfekcia a kontrola funkčnosti odvodu kondenzátu
 • Kontrola a vyčistenie kondenzátora vonkajšej jednotky klimatizácie
 • Kontrola funkčnosti a stavu ventilátora vonkajšej jednotky
 • Kontrola prevádzkových tlakov a teplôt v systéme.


Diagnostika poruchy

(Výjazd, prípadná oprava do 1 hodiny)